Voorraad uitgeput.
Minimum purchase quantity
The minimum purchase quantity is not reached

 

 • Menu Gauche - Solidfog Technologies
 • Menu Gauche - Industries Pharmaceutiques
 • Menu Gauche - Hopitaux et Collectivités
 • Menu Gauche - Biotechnologies

 

DSVA

De Ontsmetting van Oppervlakken via de Lucht.

Het geleidelijke verbod op het gebruik van formaldehyde heeft in belangrijke mate de ontwikkeling bevorderd van de. TechSpray biedt u met zijn producten SolidFog® en DosyMist® de nodige expertise voor de implementatie van Ontsmetting van Oppervlakken via de Lucht. Wij hebben een krachtig, betrouwbaar en reproduceerbaar systeem voor u, ongeacht de biocide die u gebruikt.

De toepassingsgebieden:

 • De farmaceutische industrie: cleanrooms, MAL, RABS,…
 • De voedingsindustrie voor de ontsmetting van zones of sassen in het kader van de HACCP-procedures.
 • De ziekenhuizen, regionale ziekenhuiscentra, privéklinieken en diergeneeskundige klinieken.
 • De proefdierenverblijven van laboratoria.
 • Lokale overheden, ambulances, wachtzalen, kinderdagverblijven enz.
 • De industrie (ventilatiekokers, HVAC, kantoren,…)
 • De administraties,…

Het proces

Vermindering van het aantal micro-organismen (bacteriën, schimmels, virussen, sporen) die aanwezig zijn op alle oppervlakken van de zone. Deze zogenaamde ‘terminale’ desinfectie gebeurt na de reiniging van de gevoelige oppervlakken en maakt het mogelijk ook de ontoegankelijke zones te ontsmetten. Dit gebeurt zonder menselijke aanwezigheid en kan gebeuren tijdens de sluitingsuren (dus geen tijdverlies).

De methode

De methode bestaat erin een nevel te produceren die bestaat uit microdruppels (10µm) van de ontsmettende oplossing (biocide). De ontsmettende werking van de biocide wordt bereikt door de microcondensatie van de biocide op de oppervlakken. Hierdoor kan men beschikken over zones die op microbiologisch niveau zuiver zijn.

De meeste biocides op de markt zijn:

 • Voor 99,9% biologisch afbreekbaar
 • Niet toxisch
 • Zonder residu
 • Niet bijtend
 • Met een werking: tegen bacteriën, virussen, schimmels en sporen

Validatie van het proces op het terrein

Voor de validatie van het proces met de SolidFog® worden receptoren in de te behandelen zone geplaatst (op de muren, de oppervlakken en de objecten – zie voorbeeld). Aan de hand van chemische indicatoren (CI) en biologische indicatoren (BI) kan de doeltreffendheid van de ontsmetting bevestigd worden. De reductie van de activiteit voor de BI moet tussen 10.000 & 1.000.000 liggen (log 4 en log 6).

Beschrijving van de cyclus:

 • • Isolatie van het te ontsmetten lokaal
 • • Controle van de temperatuur en de relatieve vochtigheid van het lokaal
 • • Plaatsbepaling en plaatsen van BI & CI
 • • Afsluiten van de uitgangen
 • • Verspreiding van de biocide
 • • Contacttijd
 • • Verluchten en controle van de restwaarde van de biocide
 • • Analyse van de resultaten

Verschillende volledige cycli worden afgewerkt (verspreiding – contact – verluchting) met een biocideoplossing (H2O2). Het proces heeft zijn doeltreffendheid al ettelijke keren bewezen: een zogenaamde terminale ontsmetting met een minimale reductie van 4 log. Heel wat farmaceutische zones zijn momenteel gevalideerd als log6 met SolidFog®. In het licht van die sterke resultaten heeft een grote farmagroep besloten het proces met formaldehyde te vervangen door het SolidFog® systeem. Meer dan 350 uitrustingen “SolidFog by TechSpray” worden op verschillende continenten ingezet in de farmasector.