Voorraad uitgeput.
Minimum purchase quantity
The minimum purchase quantity is not reached

 

 • Menu Gauche - Solidfog Technologies
 • Menu Gauche - Industries Pharmaceutiques
 • Menu Gauche - Hopitaux et Collectivités
 • Menu Gauche - Biotechnologies

 

Solidfog Technologies

Geschiedenis

TechSpray beheerst al jaren de verneveling van vloeistoffen en meer in het bijzonder de aanmaak van deeltjes tussen 1 en 10 µm. Met die expertise richt TechSpray zich met name op de farmaceutische sector.

In het verlengde van de klassering van formol als een toxische en kankerverwekkende stof heeft TechSpray een alternatieve oplossing ontwikkeld voor de ontsmetting van oppervlakken via de lucht, met name SolidFog®.

Dankzij de samenwerking met een globale speler uit de farmasector hebben we een krachtig concept van ‘biocide + toestel’ op punt kunnen stellen. Daarmee konden we beantwoorden aan de strikte vereisten van de producenten. Zowel de productiezones, de sassen (MAL – Material Air Lock) als de RABS worden ontsmet met ons SolidFog® systeem.

DSVA

Meer : DSVA.

Producten en diensten

Onze technische dienst biedt een antwoord op alle vragen van onze klanten en waar nodig op een gepersonaliseerde manier:

 • Technische analyse van de toepassing
 • Haalbaarheidsstudie
 • Prototypering (indien nodig)
 • Productie en levering van ontsmettingssystemen
 • Technische documentatie
 • Certificering en traceerbaarheid van materialen en onderdelen (21CFR PART11)
 • FAT
 • Technische opleiding van operatoren

Bovendien garanderen we voor elk SolidFog® systeem prestaties on site die zorgen voor het best mogelijke rendement van de uitrustingen die TechSpray vervaardigt:

 • Design qualification (DQ)
 • Installation qualification (IQ)
 • Operational qualification (OQ)
 • Performance qualification (PQ)
 • Druk- en stroomijking
 • Preventief onderhoud

De dienst-na-verkoopcontracten van TechSpray worden gepersonaliseerd en omvatten minstens een jaarlijkse inspectie. TechSpray verbindt zich er als producent toe zijn klanten binnen de best mogelijke termijn te bedienen en al naargelang de behoefte een continu onderhoud van de uitrustingen te garanderen.


TechSpray is de ontwikkelaar en producent van de SolidFog® en DosyMist® systemen :
Een totale beheersing van ons vakgebied en onze producten om u kwaliteit en een snelle service te bieden.