Cleanrooms

Bio-desinfectie voor cleanrooms - hoe controle houden over vervuiling in uw omgeving?

Beschrijving

Het beheersen van de microbiële belasting op het oppervlak van ruimtes zoals GMP aseptische productieruimtes, onderzoekslaboratoria, dierenwinkels en zelfs ziekenhuizen is een dagelijkse uitdaging. Veel ruimtes hebben hoge plafonds en zijn uitgerust met complexe apparatuur, meubels, computers, enz. In de praktijk blijkt dat desinfectie door handmatig afvegen onder deze omstandigheden een moeilijke taak is. De belangrijkste genoemde nadelen zijn:

  • moeilijk bereikbare plekken en ruimtes: plafond, achter en onder meubels en apparatuur.

  • contacttijd en toegepaste druk zijn sterk afhankelijk van het personeel.

  • gelijkvormige toepassing op alle oppervlakten en reproduceerbaarheid zijn moeilijk te verkrijgen en te bewijzen.

  • arbeidsintensief en tijdrovend.

  • de validatie is erg complex.

Als alternatief of als aanvulling kunnen met oppervlaktedesinfectie door de lucht veel kritische aspecten van handmatige reiniging worden overwonnen, zowel qua procedure als validatie. Bovendien lost het gebruik van waterstofperoxide (H2O2) in een gematigde concentratie de risico's op die verband houden met de toxiciteit, corrosie en persistentie van het biocide. H2O2 valt in de loop van de tijd uiteen in water (H2O) en zuurstof (O2) en laat geen residu achter.